Home

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 Fax 011/31.69.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113

Welkom op de website van

watering de Herk

 

Op deze site willen we u graag informatie geven

over de watering en haar werking.

 

Wateringen zijn openbare besturen ingesteld met het oog op het tot stand brengen en handhaven van een gunstige bewatering, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

 

Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de watering worden geheven op de grondslagen en volgens bepaald door het reglement. De aanslagvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

 

De integrale tekst van de wet betreffende de wateringen en het reglement van inwendige orde kan je terugvinden onder het blad 'wetgeving'.

 

 

Op 26/08/2016 beslist het bestuur van de watering de Herk om

haar vraag voor uitbreiding naar deelbekkengrenzen rechtstreeks

over te maken aan minister Joke Schauvliege.

 

Ons dossier 'Aanvraag uitbreiding watering de Herk'

kan je hier vinden.