Organisatie

De watering de Herk is een openbaar bestuur op basis van de wet betreffende de wateringen van 05/07/1956.

Het gebied, de omschrijving, van de watering de Herk werd vastgesteld op basis van een aantal  Koninklijke besluiten, later ministriële besluiten. De data kan je verderop vinden bij geschiedenis van de watering.

Waarom de omschrijving is zoals ze is, dit wil zeggen dat percelen rechts van de weg wel, en deze links van de weg niet binnen de omschrijving vallen, of uw woning wel en deze van de buurman niet, of uw tuin achteraan wel maar de woning niet, is een eeuwig raadsel en een antwoord zal gezocht moeten worden in de wisselende ideeën van ministers en ambtenaren.

Voor de organisatie van de wateringen voorziet de wetgever :

 • De algemene vergadering
  • voor de watering de Herk samengesteld uit de stemgerechtigde ingelanden (eigenaars met een minimale oppervlakte van 5 ha binnen de omschrijving van de watering  ), de door de algemene vergadering gekozen bestuursleden en de raadgevende leden.
  • de algemene vergadering is onder andere bevoegd voor :
  • het opmaken van het reglement van inwendige orde
  • het opmaken van de begroting
  • het onderzoek van de rekeningen en het verlenen van kwijting aan de ontvanger-griffier
  • het vaststellen van de modaliteiten voor de belastingen
  • het vaststellen van de belastingrol
  • het goedkeuren van leningen
  • het goedkeuren van buitengewone werken
  • de samenstelling van het bestuur
  • het benoemen van de ontvanger-griffier
 • Het bestuur
  • voor de watering de Herk kiest de algemene vergadering 11 bestuursleden uit de lijst van de ingelanden (zonder verplichting van een minimale oppervlakte) die zich kandidaat stelden. Uit de gekozen bestuursleden kiest de algemene vergaderinng dan een voorzitter en een ondervoorzitter.
  • het bestuur is onder andere bevoegd voor :
   • de organisatie van de algemene vergadering
   • het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
 • Het dagelijkse bestuur
  • het beheer van het domein van de watering
  • het opmaken van plannen en bestekken voor de werken en leveringen
  • de controle van de kas en boekhouding van de ontvanger-griffier
  • het bijhouden van de legger van de ingelanden en het opmaken van de belastingrol
  • het aanwerven van het personeel (ontvanger-griffier uitgezonderd) en het bepalen van hun loon
 • De ontvanger-griffier
  • wordt benoemd door de algemene vergadering
  • de ontvanger-grffier zorgt onder andere voor :
  • opmaak van de verslagen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen
  • bewaring van de boeken en het archief van de watering
  • alle administratieve werkzaamheden
  • het bijhouden van de boekhouding en de betalingen
  • het bijhouden van de legger van de ingelanden en de opvolging van de belastingen
  • het bijhouden van de digitale atlas van de watering de Herk met de niet ingeschreven waterlopen, grachten en sloten waarvoor het bestuur besliste dat deze van openbaar nut zijn en die derhalve door de watering onderhouden zullen worden
 • ...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer