You are here

Belasting

Voor de betaling van haar werking en het onderhoud van de niet ingeschreven waterlopen, grachten en sloten heeft de watering het wettelijke recht een belasting te heffen (wet betreffende de wateringen artikel 65 t/m 79 en reglement van inwendige orde artikel 25 t/m 28) op alle erven binnen de omschrijving.

De modaliteiten voor de belasting 2021 werden, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de algemene vergadering van 27/10/2020. Dit zijn de modaliteiten voor de belasting 2021 :

Aanslagvoet per ha

21,28 €/ha

Minimumbelasting per aanslagbiljet

10,00 €

Termijn voor betaling

2 maanden

Kosten bij herinnering 1

0,00 €

Kosten bij herinnering 2

3,00 €

Kosten deurwaarder of incassodossier

10,00 €

Verwijlintresten aan

wettelijke intrestvoet

 

Omdat de watering de Herk vanaf 2018 zal werken met nieuwe software WTAX voor de verwerking van de belasting werd door het bestuur beslist dat de rol vastgesteld zal worden op basis van de gegevens van het kadaster toestand 01/01/2021.

 

PERSOONSGEGEVENS - Watering de Herk verwerkt uw persoonsgegevens voor doeleinden van eigenarenbeheer en dossieropvolging.

Omdat de gegevens van het kadaster pas beschikbaar zijn in de maand september zal de verwerking van de rol en de verzending van de aanslagbiljetten gebeuren in de maand oktober.

Na verwerking van de kadastergegevens zal de belastingrol op basis van die gegevens berekend en opgesteld worden.

De belastingrol zal overgemaakt worden aan het Binnenlands Bestuur - Afdeling Limburg voor de noodzakelijke uitvoerbaar verklaring.

 

LET OP :

De belasting 2021 moet betaald worden door de eigenaar ingeschreven bij de registratie van domeinen op 1 januari 2021.

Bij onverdeeldheden kiest de watering de Herk voor de inning op basis van hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de belasting).

 

Voorkom de betaling van kosten en intresten en betaal tijdig op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling 

IBAN  BE42 0979 7309 0054 

BIC  GKCC BEBB

Of vraag aan de watering om te innen via een domiciliëringsopdracht  In het Europese Sepa Direct Debit is het nieuwe nummer BE77 ZZZ 0214 194 113

De aanslagvoet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de index. Het basisbedrag werd vastgesteld voor de belasting van 2013 op 19,00 €/ha.

 

Een overzicht van de aanslagvoeten voor de belasting vanaf 1959 vind je onderaan deze pagina in een pdf bijlage(Indexverhogingstabel).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer